Dữ liệu trang trí Năm mới 2024 Mẫu mới New Update CDR12 | VTPcorel - VTPcorel | DV Thương mại File TK

Bài Mới

Thursday, December 14, 2023

Dữ liệu trang trí Năm mới 2024 Mẫu mới New Update CDR12 | VTPcorel

Dữ liệu trang trí Năm mới 2024 New Update CDR12
Dữ liệu trang trí Năm mới 2024 New Update CDR12
Dữ liệu trang trí Năm mới 2024 New Update CDR12

| Thông tin thiết kế: 
✪ File No Free (Có tính phí): Liên hệ Võ Tấn Phước hoặc Zalo & ĐT: 0986 21 7770 
✪ Phần mềm: Corel Draw (phiên bản 12 vẫn mở được)
✪ Hệ màu: CMYK (1 số file có sử dụng hệ màu RGB để đảm bảo độ sáng cho File, bạn vui lòng xuất file hệ màu RGB từ phần mềm CorelDraw rồi mở tập tin vừa xuất ở Photoshop sau đó chuyển lại hệ màu CMYK để chuẩn trong việc in ấn, các bạn xem hướng dẫn trong Bài viết và video click Tại Đây 
✪ Dung lượng File nén: 4,64Gb
✪ Nguồn: Admin trong Group VTPcorel | DV Thương mại File TK
✪ Mong bạn không share dữ liệu ra ngoài. Xin cảm ơn rất nhiều :)
Vui lòng không xóa nguồn bài viết. Trân trọng cảm ơn !
Click vào hình ảnh để xem rõ hơn !

Cụm Băng rôn Chúc mừng năm mới 2024

Băng rôn tuyên truyền năm mới 2024 nổi bật
Băng rôn tuyên truyền năm mới 2024 nổi bật

Băng rôn chúc mừng năm mới 2024 đẹp
Băng rôn chúc mừng năm mới 2024 đẹp

Băng rôn Chúc mừng năm mới 2024 mẫu mới
Băng rôn Chúc mừng năm mới 2024 mẫu mới

Băng rôn Chúc mừng năm mới 2024
Băng rôn Chúc mừng năm mới 2024

Băng rôn tuyên truyền năm mới 2024 đẹp corel
Băng rôn tuyên truyền năm mới 2024 đẹp corel


Cụm Phông nền Tiệc tất niên cuối năm

Phông nền Tiệc tất niên cuối năm độc đáo
Phông nền Tiệc tất niên cuối năm độc đáo

Phông nền Tiệc tất niên cuối năm cdr12
Phông nền Tiệc tất niên cuối năm cdr12

Phông nền Tiệc tất niên cuối năm & Year end Party
Phông nền Tiệc tất niên cuối năm & Year end Party

Phông nền Tiệc tất niên cuối năm nổi bật corel
Phông nền Tiệc tất niên cuối năm nổi bật corel


Cụm Led trang trí năm mới 2024

Led trang trí đường đón năm mới 2024 độc đáo
Led trang trí đường đón năm mới 2024 độc đáo

Cụm Phông Văn nghệ đón năm mới 2024

Phông nền văn nghệ mừng xuân mừng đảng đẹp
Phông nền văn nghệ mừng xuân mừng đảng đẹp

Phông nền Văn nghệ chào đón năm mới 2024 đẹp nhất
Phông nền Văn nghệ chào đón năm mới 2024 đẹp nhất

Pano Văn nghệ ngày hội Bánh tết mừng năm mới 2024
Pano Văn nghệ ngày hội Bánh tết mừng năm mới 2024

Phông nền Văn nghệ Tết trồng cây Việt Nam - Tết Đoàn viên
Phông nền Văn nghệ Tết trồng cây Việt Nam - Tết Đoàn viên


Cụm Phướn dọc năm mới 2024

Phướn dọc chào năm mới 2024
Phướn dọc chào năm mới 2024 đẹp nhất


Phướn dọc chào năm mới 2024 đẹp
Phướn dọc chào năm mới 2024 đẹp corel

Phướn dọc chào năm mới 2024 đẹp nhất corel
Phướn dọc chào năm mới 2024 đẹp nhất corel


Cụm Pano dọc năm mới 2024

Pano dọc Mừng Xuân Mừng Đảng 2024 đẹp
Pano dọc Mừng Xuân Mừng Đảng 2024 đẹp

Pano dọc Mừng Xuân Mừng Đảng 2024 đẹp nhất corel
Pano dọc Mừng Xuân Mừng Đảng 2024 đẹp nhất corel

Pano dọc trước cơ quan chào năm mới 2024
Pano dọc trước cơ quan chào năm mới 2024

Pano dọc Chúc mừng năm mới -  Mừng Xuân Mừng Đảng 2024 đẹp nhất
Pano dọc Chúc mừng năm mới -  Mừng Xuân Mừng Đảng 2024 đẹp nhất


Cụm Phông nền Chúc mừng năm mới 2024

Pano Chúc mừng năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn đẹp nhất
Pano Chúc mừng năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn đẹp nhất


Pano Chúc mừng năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn cdr12
Pano Chúc mừng năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn cdr12


Pano Chúc mừng năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn độc đáo cdr12
Pano Chúc mừng năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn độc đáo cdr12

Pano Chúc mừng năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn độc đáo coreldraw
Pano Chúc mừng năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn độc đáo coreldraw


Cụm Phông Lễ ra quân đầu năm

Lễ ra quân đầu năm 2024 Xuân Giáp Thìn
Lễ ra quân đầu năm 2024 Xuân Giáp Thìn

Cụm Phông nền Mừng thọ

Phông nền lễ mừng thọ năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn đẹp nhất
Phông nền lễ mừng thọ năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn đẹp nhất


Cụm Pano Mừng Xuân - Mừng Đảng 3/2

Tranh cổ động Mừng Đảng Mừng Xuân 2024 - 3 tháng 2 đẹp nhất corel
Tranh cổ động Mừng Xuân Mừng Đảng 2024 - 3 tháng 2 đẹp nhất corel

Pano cổ động mừng xuân mừng đảng 3-2 đẹp cdr12
Pano cổ động mừng xuân mừng đảng 3-2 đẹp cdr12

Pano cổ động mừng xuân mừng đảng 3-2 nổi bật
Pano cổ động mừng xuân mừng đảng 3-2 nổi bật


Pano gia đình là môi trường quan trọng đào tạo nhân cách con người
Pano gia đình là môi trường quan trọng đào tạo nhân cách con người


Cụm Phông nền Mừng xuân Di Lặc

Trang trí chùa Mừng xuân di lặc nền vàng nổi bật
Trang trí chùa Mừng xuân di lặc nền vàng nổi bật

Phông nền Mừng Xuân Di Lặc 2024
Phông nền Mừng Xuân Di Lặc 2024

Phông nền Mừng Xuân Di Lặc 2024 nền đỏ nổi bật
Phông nền Mừng Xuân Di Lặc 2024 nền đỏ nổi bật


Cụm Phông trang trí bàn thờ

Pano phông nền trang trí bàn thờ năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn
Pano phông nền trang trí bàn thờ năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn

Cụm Phông trang trí ngũ quả

Pano phông nền trang trí bàn thờ Ngũ quả cho năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn
Pano phông nền trang trí bàn thờ Ngũ quả cho năm mới 2024 Xuân Giáp Thìn


Tem dán quà Chúc mừng năm mới 2024

Tem nhãn dán chúc mừng năm mới
Tem nhãn dán chúc mừng năm mới

Thiệp mời Chúc mừng năm mới 2024

Thiệp mời chúc mừng năm mới 2024 xuân Giáp Thìn cdr12
Thiệp mời chúc mừng năm mới 2024 xuân Giáp Thìn cdr12


____________________ Hết ______________________
------------------- Mọi chi tiết xin liên hệ ------------------ 


| Lời kết: 
 Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ blog trong suốt thời gian qua.

No comments:

Post a Comment

vtpcorel