Cung cấp bộ Mẫu tham khảo Trang trí BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV nhiệm kỳ 2021-2026 | VTPcorel | - VTPcorel | DV Thương mại File TK

Bài Mới

Wednesday, February 24, 2021

Cung cấp bộ Mẫu tham khảo Trang trí BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV nhiệm kỳ 2021-2026 | VTPcorel |

Cung cấp bộ File mẫu tham khảo Trang trí BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV nhiệm kỳ 2021-2026 CDR12 | VTPcorel |
Cung cấp bộ File Trang trí BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV CDR12 | VTPcorel |
Cung cấp bộ File Mẫu tham khảo Trang trí BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV CDR12 | VTPcorel |

Lưu ý: Đây là mẫu bầu cử cũ nhiệm kỳ trước 2016-2021. Mẫu dưới đây để tham khảo !

| Thông tin thiết kế: 
✪ File No Free (Có tính phí): Liên hệ Võ Tấn Phước hoặc Zalo & ĐT: 0986 21 7770 
✪ Phần mềm: Corel Draw (phiên bản 12 vẫn mở được)
✪ Hệ màu: CMYK
✪ Dung lượng file nén: ~465Mb
✪ Nguồn: Admin trong Group VTPcorel | DV Thương mại File TK
Vui lòng không xóa nguồn bài viết. Trân trọng cảm ơn !
CLICK vào ảnh để xem rõ hơn :)

Băng rôn Bầu cử quốc hội khoá XV
Băng rôn Bầu cử quốc hội khoá XV

Băng rôn Bầu cử Quốc Hội khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026
Băng rôn Bầu cử Quốc Hội khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026

Phướn Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Phướn Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

MAKET TRANG TRÍ TRƯỚC CỔNG Bầu cử Quốc Hội khoá XV
MAKET TRANG TRÍ TRƯỚC CỔNG Bầu cử Quốc Hội khoá XV

MAKET PANO DỌC Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV
MAKET PANO DỌC Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV

MAKET PANO DỌC Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV & HĐND các cấp
MAKET PANO DỌC Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV & HĐND các cấp

MAKET PANO DỌC Bầu cử Quốc Hội Khoá XV
MAKET PANO DỌC Bầu cử Quốc Hội Khoá XV

MAKET PANO DỌC trang trí Bầu cử khoá XV
MAKET PANO DỌC trang trí Bầu cử khoá XV

MAKET PANO DỌC Trang trí bầu cử Quốc Hội khoá XV
MAKET PANO DỌC Trang trí bầu cử Quốc Hội khoá XV

MAKET PANO DỌC Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV & HĐND
MAKET PANO DỌC Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV & HĐND

MAKET PANO DỌC Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV và HĐND các cấp nk 2021-2026
MAKET PANO DỌC Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV và HĐND các cấp nk 2021-2026

MAKET CỔNG KHU VỰC BỎ PHIẾUBầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
MAKET CỔNG KHU VỰC BỎ PHIẾUBầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

MAKET MẶT BẰNG KHU VỰC BỎ PHIẾU Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV
MAKET MẶT BẰNG KHU VỰC BỎ PHIẾU Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV

MAKET NƠI NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV
MAKET NƠI NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV

MAKET CỔNG KHU VỰC BỎ PHIẾU Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV
MAKET CỔNG KHU VỰC BỎ PHIẾU Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV

MAKET MẶT ĐỨNG, MẶT CẮT HÒM PHIẾU Bầu cử Quốc Hội KHOÁ XV
MAKET MẶT ĐỨNG, MẶT CẮT HÒM PHIẾU Bầu cử Quốc Hội KHOÁ XV

MAKET TRONG PHÒNG BỎ PHIẾU-Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV
MAKET TRONG PHÒNG BỎ PHIẾU-Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV

MAKET PANO NGANG Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
MAKET PANO NGANG Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

MAKET PANO NGANG Bầu cử CDR
MAKET PANO NGANG Bầu cử CDR

MAKET PANO NGANG Bầu cử COREL
MAKET PANO NGANG Bầu cử COREL

MAKET PANO NGANG Bầu cử Vector
MAKET PANO NGANG Bầu cử Vector

MAKET PANO NGANG bầu cử Quốc hội Khoá XV vector
MAKET PANO NGANG bầu cử Quốc hội Khoá XV vector

MAKET PANO NGANG Công An bầu cử
MAKET PANO NGANG Công An bầu cử

MAKET PANO NGANG Bác Hồ - Bầu cử Quốc hội khoá XV
MAKET PANO NGANG Bác Hồ - Bầu cử Quốc hội khoá XV

MAKET PANO NGANG Toàn dân bầu cử
MAKET PANO NGANG Toàn dân bầu cử

MAKET PANO NGANG Bầu cử là quyền và nghĩa vụ mỗi công dân
MAKET PANO NGANG Bầu cử là quyền và nghĩa vụ mỗi công dân

MAKET PANO NGANG Ngày hội toàn dân
MAKET PANO NGANG Ngày hội toàn dân

MAKET PANO NGANG Toàn dân bầu cử Quốc Hội khoá XV và HĐND
MAKET PANO NGANG Toàn dân bầu cử Quốc Hội khoá XV và HĐND

MAKET PANO NGANG Lá phiếu bầu cử CDR
MAKET PANO NGANG Lá phiếu bầu cử CDR

MAKET PANO NGANG Lá phiếu nơi đảo xa CDR
MAKET PANO NGANG Lá phiếu nơi đảo xa CDR

MAKET PANO NGANG Toàn dân Bầu cử Vector
MAKET PANO NGANG Toàn dân Bầu cử Vector

MAKET PANO NGANG Toàn dân Bầu cử Khoá XV
MAKET PANO NGANG Toàn dân Bầu cử Khoá XV

MAKET PANO NGANG Bầu cử người tài đức
MAKET PANO NGANG Bầu cử người tài đức

MAKET PANO NGANG Sáng suốt bầu cử quốc hội khoá XV
MAKET PANO NGANG Sáng suốt bầu cử quốc hội khoá XV

MAKET PANO NGANG Lá cờ bầu cử Ngày hội toàn dân
MAKET PANO NGANG Lá cờ bầu cử Ngày hội toàn dân

MAKET PANO NGANG Chủ tịch HCM quang vinh muôn năm
MAKET PANO NGANG Chủ tịch HCM quang vinh muôn năm

MAKET PANO NGANG Toàn dân bầu cử quốc hội khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026
MAKET PANO NGANG Toàn dân bầu cử quốc hội khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026

MAKET PANO NGANG ngày 23-5-2021 bầu cử Quốc hội khoá XV
MAKET PANO NGANG ngày 23-5-2021 bầu cử Quốc hội khoá XV

MAKET PANO NGANG Bầu cử Quốc hội khoá XV & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
MAKET PANO NGANG Bầu cử Quốc hội khoá XV & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


ĐT & ZALO VTP : 0986.21.7770
ĐT & ZALO VTP : 0986.21.7770

------------------- Mọi chi tiết xin liên hệ ------------------ | Lời kết: 
 Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ blog trong suốt thời gian qua.

No comments:

Post a Comment

vtpcorel