Mẫu Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CDR12 | VTPcorel | - VTPcorel | DV Thương mại File TK

Bài Mới

Friday, February 25, 2022

Mẫu Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CDR12 | VTPcorel |

Mẫu Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 CDR12
Mẫu Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027
Mẫu Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027

| Thông tin thiết kế: 

✪ File No Free (Có tính phí): Liên hệ Võ Tấn Phước hoặc Zalo & ĐT: 0986 21 7770    
✪ Phần mềm: Corel Draw (phiên bản 12 vẫn mở được)
✪ Hệ màu: CMYK
✪ Nguồn: Admin trong GroupVTPcorel | DV Thương mại File TK 

Vui lòng không xóa nguồn bài viết. Trân trọng cảm ơn !

Mẫu đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh mới CDR12
Mẫu đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh mới CDR12


Phướn tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Phướn tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Pano dọc cổ động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Pano dọc cổ động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Phướn cổ động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Phướn cổ động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí MinhPano dọc Chào mừng Đại hội TNCS HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027
Pano dọc Chào mừng Đại hội TNCS HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027


Băng rôn Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Băng rôn Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027


Phông nền Tháng thanh niên 2022
Phông nền Tháng thanh niên 2022Chào mừng đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Chào mừng đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027


Hình ảnh hoạt động Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hình ảnh hoạt động Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội trường Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hội trường Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phông hội trường Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Phông hội trường Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phông nền sân khấu Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 đẹp
Phông nền sân khấu Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 đẹp

Phông nền Sân Khấu Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Phông nền Sân Khấu Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phông nền Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Phông nền Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phông sân khấu Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Phông sân khấu Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phông Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Phông Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sân khấu hội trường Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Sân khấu hội trường Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sân khấu Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Sân khấu Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027


ĐT & ZALO VTP : 0986.21.7770
ĐT & ZALO VTP : 0986.21.7770

-------------------Mọi chi tiết xin liên hệ------------------   | Lời kết: 
 Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ blog trong suốt thời gian qua.

No comments:

Post a Comment

vtpcorel