Cung cấp bộ File Pano cổ động Tuyên truyền NÔNG THÔN MỚI CDR12 | VTPcorel | - VTPcorel | DV Thương mại File TK

Bài Mới

Thursday, November 26, 2020

Cung cấp bộ File Pano cổ động Tuyên truyền NÔNG THÔN MỚI CDR12 | VTPcorel |

Cung cấp bộ File Pano cổ động Tuyên truyền NÔNG THÔN MỚI CDR12

Cung cấp bộ File Pano cổ động Tuyên truyền NÔNG THÔN MỚI CDR12
Cung cấp bộ File Pano cổ động Tuyên truyền NÔNG THÔN MỚI CDR12| Thông tin thiết kế: 
✪ File No Free (Có tính phí): Liên hệ Võ Tấn Phước hoặc Zalo & ĐT: 0986 21 7770 
✪ Phần mềm: Corel Draw (phiên bản 12 vẫn mở được)
✪ Hệ màu: CMYK
✪ Nguồn: Admin trong Group VTPcorel | DV Thương mại File TK
Vui lòng không xóa nguồn bài viết. Trân trọng cảm ơn !

CLICK VÀO ẢNH ĐỂ XEM RÕ HƠN


Xe cổ động tuyên truyền Nông Thôn Mới
Xe cổ động tuyên truyền Nông Thôn Mới

Phướn thả tuyên truyền Nông Thôn Mới
Phướn thả tuyên truyền Nông Thôn Mới


Băng rôn tuyên truyền Nông Thôn Mới
Băng rôn tuyên truyền Nông Thôn Mới
Phướn tuyên tuyền xây dựng nông thôn mới
Phướn tuyên tuyền xây dựng nông thôn mới
Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới CDR12
Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới CDR12

Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới phướn dọc
Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới phướn dọc


Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới vector
Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới vectorPano Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Pano Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


Đảng bộ và nhân dân phường quyết tâm xây dựng phường văn minh đô thị
Đảng bộ và nhân dân phường quyết tâm xây dựng phường văn minh đô thị


Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Toàn dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh!
Toàn dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh!


Thi đua xây dựng nông thôn mới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Thi đua xây dựng nông thôn mới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Xây dựng Nông thôn mới văn minh
Xây dựng Nông thôn mới văn minh

Xây dựng Nông thôn mới giàu đẹp
Xây dựng Nông thôn mới giàu đẹp

Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân
Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân

Xây dựng Nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống
Xây dựng Nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống


Xây dựng Nông thôn mới giàu có ấm no
Xây dựng Nông thôn mới giàu có ấm no

Xây dựng Nông thôn mới Dân biết, Dân bàn, Dân Làm, Dân kiểm tra, Dân hưởng thụ
Xây dựng Nông thôn mới Dân biết, Dân bàn, Dân Làm, Dân kiểm tra, Dân hưởng thụ

Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới
Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới

Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới tách nền
Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới tách nền

Toàn dân xây dựng Nông thôn mới
Toàn dân xây dựng Nông thôn mới

Thi đua xây dựng Nông thôn mới
Thi đua xây dựng Nông thôn mới

Quyết âm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Quyết âm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới


Phông nền tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới
Phông nền tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới

Phông nền Chung tay xây dựng Nông thôn mới
Phông nền Chung tay xây dựng Nông thôn mới

Pano tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới
Pano tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới

Pano cổ động xây dựng Nông thôn mới
Pano cổ động xây dựng Nông thôn mới


Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới tách lớp
Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới tách lớp


Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới nét
Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới nét


Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới - Gia đình
Pano cổ động xây dựng Nông Thôn Mới - Gia đình

Nông nghiệp phát triển xây dựng Nông thôn mới
Nông nghiệp phát triển xây dựng Nông thôn mới

Hình ảnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới
Hình ảnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới

Hình ảnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới đẹp
Hình ảnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới đẹp

Hình ảnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới đẹp nhất
Hình ảnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới đẹp nhất

File Hình ảnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới
File Hình ảnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới

Cổ động tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới
Cổ động tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới

Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh
Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh


ĐT & ZALO VTP : 0986.21.7770
ĐT & ZALO VTP : 0986.21.7770

------------------- Mọi chi tiết xin liên hệ ------------------ | Lời kết: 
 Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ blog trong suốt thời gian qua.

No comments:

Post a Comment

vtpcorel