Dữ liệu trang trí Đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII CDR12 | VTPcorel | - VTPcorel | DV Thương mại File TK

Bài Mới

Monday, January 20, 2020

Dữ liệu trang trí Đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII CDR12 | VTPcorel |

Cung cấp Dữ liệu trang trí Đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 CDR12 | VTPcorel |
Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam XIII

| Thông tin thiết kế: 
✪ File No Free (Có tính phí): Giá đã thay đổi Inbox Zalo
Liên hệ Võ Tấn Phước hoặc Zalo & ĐT: 0986 21 7770 
✪ Phần mềm: Corel Draw (phiên bản 12 vẫn mở được)
✪ Hệ màu: CMYK
✪ Nguồn: Admin trong Group VTPcorel | DV Thương mại File TK
Vui lòng không xóa nguồn bài viết. Trân trọng cảm ơn !
Cung cấp dữ liệu trang trí Đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII
Cung cấp dữ liệu trang trí Đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ 13

Cổng chào Đại hội đảng XIII
Cổng chào Đại hội đảng XIII
Cổng chào đại hội đảng
Cổng chào đại hội đảng
Giấy mời đại hội đảng
Giấy mời đại hội đảng

Phướn dọc trang trí đại hội đảng lần thứ XIII
Phướn dọc trang trí đại hội đảng lần thứ XIII

Phướn dọc trang trí đại hội đảng lần thứ XIII
Phướn dọc trang trí đại hội đảng lần thứ XIII
Phướn dọc trang trí đại hội đảng lần thứ XIII
Phướn dọc trang trí đại hội đảng lần thứ XIII
Phướn dọc trang trí đại hội đảng lần thứ XIII
Phướn dọc trang trí đại hội đảng lần thứ XIII

Phông nền hội trường đại hội đảng
Phông nền hội trường đại hội đảng
Phông nền hội trường đại hội đảng lần thứ XIII
Phông nền hội trường đại hội đảng lần thứ XIII

Phông nền hội trường đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13
Phông nền hội trường đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13
Phướn dọc trang trí đại hội đảng 13 corel
Phướn dọc trang trí đại hội đảng 13 corel
Phướn dọc trang trí đại hội đảng 13 vector
Phướn dọc trang trí đại hội đảng 13 vector
Phướn dọc trang trí đại hội đảng 13 toàn quốc
Phướn dọc trang trí đại hội đảng 13 toàn quốc

Phướn dọc trang trí đại hội đảng xiii toàn quốc
Phướn dọc trang trí đại hội đảng XIII toàn quốc

Tranh cổ động đại hội đảng
Tranh cổ động đại hội đảng 

Pano Đại hội đảng lần thứ XIII
Pano Đại hội đảng lần thứ XIII

Pano Đại hội đảng 13 cdr
Pano Đại hội đảng 13 cdr 
Pano đại hội đảng 13 corel
Pano đại hội đảng 13 corel 

Pano trang trí đại hội đảng 13
Pano trang trí đại hội đảng 13

Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13
Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 
Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII
Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

pano tuyên truyền đại hội đảng bộ toàn quốc
pano tuyên truyền đại hội đảng bộ toàn quốc
Pano trang trí Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII
Pano trang trí Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Pano trang trí Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII
Pano trang trí Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Pano trang trí Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII
Pano trang trí Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII
ĐT & ZALO VTP : 0986.21.7770
ĐT & ZALO VTP : 0986.21.7770


------------------- Mọi chi tiết xin liên hệ ------------------ | Lời kết: 

 Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ blog trong suốt thời gian qua.

No comments:

Post a Comment

vtpcorel